Får

Besättningsinformation

Besättningen är MV-fri förklarad och med i fårkontrollen och har besättningsnummer D3886. Vi brukar ha mellan 20 och 30 finullstackor och ofta 8-10 finullsbaggar. Att baggantalet är så stort beror på att vi i avelsarbetet måste hålla oss med olika baggar i de olika färgerna.

Besättningen har haft fina resultat i fårkontrollen. För att kunna gå tillbaka till dokumenterat bra baggar har vi låtit SLU samla sperma från de bästa avelsbaggarna för att ha dem kvar vid behov. Sperman finns lagrad i Skara och är speciellt viktig för avelsarbetet med de bruna finullsfåren vilka har en mycket begränsad avelsbas i Sverige.

Vita får
Vid urval av livdjur har stor vikt lagts vid lugna och tama djur. Modersegenskaper har prioritet. Tackor med 3 lamm har valts före 2- och 4 lammare. Kropparnas bredd och fyllighet har beaktats. Kroppen skall vara rak och bred; ingen svank eller förhöjd bak. Benen skall stå lagom brett isär, inga veka kotor, ko- eller hjulbenthet.

Ullen har självklart också varit av största vikt och inga vita djur med ullpoäng lägre än 4-or har rekryterats. Vi tycker att vi kommit långt i avelsarbetet med att få fram djur så som vi vill ha dem när de gäller de vita. När det gäller de bruna finns problem utifrån den lilla avelbasen att komma så långt.

Bruna får
Det bruna anlaget är recessivt vilket gör att det finns risk att de bruna fåren minskar i antal när man blandar färgerna. Den bruna finullen hade de i stort sett försvunnit i Sverige när Carin Berglund i mitten av 1980-talet importerade ett antal bruna finullsfår från Åland. De hade tyvärr inte speciellt fin ull. Ungefär samtidigt tog Gun Söderberg med hjälp av finska fårkontrollen i två omgångar in c:a 12 finullstackor och ett par finullsbaggar. Djuren var noga utvalda för att ha fin kropp och ull och kom alla från olika besättningar runt om i Finland. Avkomman såldes över hela Sverige och intresset var stort. När MV-programmet introducerades i början 1990-talet gick inte alla med och avelsarbetet med de bruna finullsfåren försvårades. Avelsbasen var ju redan från börja liten. En hel del inavel resulterade i små djur. Vi köpte 1994 en fin brun finullsbagge som stammade ifrån Gun Söderbergs djur och har sedan dess varit stor  försäljare av bruna livdjur. I nuläget har vi fyra olikbesläktade bruna bagglinjer i spermaform och en fin brun avelsbagge D3886-3031. Omkring 1997-98 tog Kjerstin Jonsson in två bruna finullsbaggar från Danmark. Haffina AB importerade en brun bagge från Finland 1999. De här djuren ligger alltså till grund för de bruna finullsfår som nu finns i Sverige. Alla är mer eller mindre släkt. Den enda metod vi har för att bredda avelsbasen är att systematiskt avla dem genom de vita och svarta finullsfåren . Så har alla hitintills gjort som har haft framgång med aveln av de bruna.


Första sidan
Mönstrings- resultat Auktions- resultat
 Bilder 
Kontakt