Får

Mönstringresultat


År
Korrigerad vikt
Kroppsform
Födda lamm / tacka
Uppfödda / tacka
Lammvikt / tacka  110 dagar
96
34,6
6,1
2,5
2,1
64,9
97
35,8
5,9
3,1
2,8
86,2
98
38,0
6,3
2,6
2,3
81,4
99
43,3
6,6
3,0
2,7
109,2
00
45,6
6,4
3,1
2,9
119,7
01
43,4
6,6
3,4
2,8
114,2
02
44,5
6,7
2,8
2,8
104,0
03
42,7
7,1
3,2
2,7
108,0
04
41,9
6,8
2,8
2,6
101,5
05
43,8
6,8
2,9
2,6
103,3
06
42,6
6,8
2,7
2,7
112,7
07
44,1
7,9
2,4
2,4
104,6
08
41,0
7,2
2,6
2,5
104,4
09
44,3
7,3
3,0
2,8
121,7


Observera att lammvikten per tacka sedan 1999 har överstigit 100 kilo.  Kroppsmässigt ligger vi som synes bra till för att vara finull, i snitt ungefär 7 d.v.s. R-. Siffrorna omfattar såväl vita som bruna och svarta djur. Kroppsformens medelvärde dras ned något av att de bruna genomsnittlift ligger en klass lägre. De korrigerade vikterna dras också ned av de färgade djuren.

Vi har fått mycket positivt gensvar. Många livdjursköpare hört av sig och  berättar att de har fått upp klassningen efter att använt våra baggar.


Resultat av ullmönstring

År
Krus
Längd
Stapel
Jämnhet
Kvalitet
Glans
Mängd
97
-
-
3,6
3,5
3,7
-

98
-
7,2
3,7
2,9
3,9
3,7
2,2  (1-3)
99
10,0
5,1
3,6
3,6
4,0
2,8
2,8  (1-3)
00
6,0
7,7
3,6
3,6
3,9
3,8
2,8  (1-3)
01
6,0
8,0
3,6
3,4
3,7
4,1
2,6  (1-3)
02 9,8
 7,8 4,0
3,6
4,1
4,4
2,5  (1-3)
03
8,4
7,7
3,8
3,4
4,1
3,9
4,0  (1-5)
04
9,0
8,2
4,0
3,7
3,8
3,9
4,0  (1-5)
05
7,7
7,9
4,2
3,8
4,0
4,1
3,9  (1-5)
06
 8,0
8,6
3,9 3,8 4,0
4,1
4,1 (1-5)
07
 8,0
7,0
4,0
4,0
4,0
3,9
4,0
08
7,9
7,6
3,9
3,8
-
4,3
3,8
09
8,9
6,6
4,0
3,7
-
4,0
-

Observera att tabellen visar snittet för vita, bruna och svarta.  Den bruna och svarta ullen är genomsnittligt sämre än den vita även om den ibland kan vara lika fin. Ullpoängen för de vita är högre än tabellen visar. Under 2010 hade vi inga lamn pga sjukdom i familjen men en del av tackorna lammade hos Yvonne Schuer SE 53717.

Första sidan
Besättnings- information
Auktions- resultat
 Bilder   Kontakt